Vans

Gama 2021

R499

TROTAMUNDOS POR EXCELENCIA

4,99m

1,96m

2,03m

x4

x4

x4

R535

FORMATO MINI, CONFORT MÁXIMO

5,40m

1,96m

2,03m

x4 (5 opcionales)

x4

x4

R540

NUEVOS HORIZONTES A LA VISTA

5,41m

2,05m

2,60m

x4

x3

x4

R550

Espíritu loft

6,36m

2,05m

2,78m

x4

x4

x4

R555

Tribus viajeras

5,99m

2,05m

2,88m

x5

x6

x5

R560 4×4

EL VIAJE TODOTERRENO

5,98m

2,06m

2,75m

x4

x3

x4

R600

Family friendly

5,99m

2,05m

2,66m

x4

x5

x4

R602

LA LIBERTAD NO ESPERA

5,99m

2,05m

2,66m

x4

x3

x4

R640

VIAJE 5 ESTRELLAS

6,36m

2,05m

2,66m

x4

x3

x4